Twoja podróż

Dokumentem wymaganym w podróży międzynarodowej jest ważny paszport oraz wizy, karty pobytu, karty członka rodziny obywatela UE o ile są wymagane. Od 1 maja 2004 roku pasażerowie narodowości polskiej podróżujący w obrębie UE mogą posługiwać się przy przekraczaniu granicy również dowodem osobistym.